Moor Filtertechniek

Moor Filtertechniek

Moor Filtertechniek

High Performance Reverse Osmosis

Beschrijving

Wereldwijd is er een toenemende vraag naar schoon water. Tegelijkertijd staan de beschikbare waterbronnen steeds meer onder druk en is waterschaarste aan de orde van de dag. Periodes van droogte worden langer en komen vaker voor. Het is dus niet zeker dat we altijd over kwalitatief goed water kunnen beschikken. De noodzaak om efficiënt met water om te gaan, is voor iedereen duidelijk. Daarnaast sluit ook de wetgeving hierop aan. Efficiënt en bewust omgaan met water kan op verschillende manieren. Met (membraan)filtratietechnieken kan water prima worden verwerkt tot schoon water. Ook het ontzouten van water draagt bij aan meer efficiëntie. Moor Filtertechniek heeft voor dit doel de High Performance Reverse Osmosis, ofwel de HPRO ontwikkeld. Dit is een omgekeerde osmose zuiveringsinstallatie voor de glastuinbouw en industrie.

Voordelen HPRO

Heeft uw bedrijf te maken met waterschaarste? Heeft u meer water nodig dan u tot uw beschikking heeft? Wilt u besparen op energiekosten? Gaat u graag bewust om met water? De HPRO biedt u een aantal voordelen:

 • Efficiënter en kostenbewust omgaan met uw waterbron
 • Bewuster omgaan met water
 • Energieverbruik daalt
 • Minder operationele kosten

De HPRO verbruikt minder energie dan een conventionele RO. Uw operationele kosten worden daardoor veel lager. Met deze besparing kunt u de investering in een HPRO (ten opzichte van een normale RO) snel terugverdienen. De HPRO kan voor elke gewenste capaciteit ontworpen worden en wordt voor uw bedrijf op maat gemaakt.

Specificaties

De High Performance RO gaat efficiënter om met water, energie en chemie:

 • Hogere recovery
  • Meer opbrengst bij waterschaarste
  • Minder ruw waterverbruik
  • Minder afvalwater
 • Lager energieverbruik
 • Draagt bij aan MVO-doelstellingen
 • Minder/geen chemieverbruik
 • Lagere operationele kosten